Twarz Lasu
Dubie - 14-15 maja 2011r.

Instalacja Twarz Lasu powstała w ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Od strony logistycznej budowę wsparło Nadleśnictwo Krzeszowice w ramach Międzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Instalacją opiekowali się uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach.


Las obdarowuje ludzi materialnie i duchowo. Cieszy nas, inspiruje i leczy.
W zamian prosi o naszą roztropność i wrażliwość na los roślin i zwierząt, ale też skał i strumieni.
Ta wystawa zaprasza do spojrzenia przyrodzie w oczy i uczciwego rachunku sumienia wobec zasypanych śmieciami potoków, bezmyślnie połamanych gałęzi, spalonych od niedopałka stuletnich drzew i ptaków płoszonych przez psy.

 


Twarz Lsu, czworobok-las o wymiarach 6 x 8 m
   

twarz lasu pozytywna i ...

negatywna

biała tkanina symbolizująca rz.Racławkę


na tabliczkach wymienione rośliny i wszystkie stworzenia
zamieszkujące pobliską dolinę Racławkina czarnych tabliczkach informacje o ... śmieciach

 

 

powrót