13 - 22 czerwca 2003 r. - wystawa zbiorowa "Ciało" - w Domu Komunalnym w Krzeszowicach
oraz happenig - malowanie wielkiego obrazu.

otwarcie wernisażu


bohaterowie wieczoru: B. Watrak, D.Kwiatek, J.Znamirowska-Pałka,
C.Stojek, M.Ślósarczyk, P.Zatorski

chwila dla fotoreporterów

ciało przyczynowe, mentalne, astralne

ciała fizyczne

fragmenty ze starego szkicownika

komórka

artystka z autorem zdjęć

na tle przyszłego wielkiego obrazu


...i malujemy...
gotowe wspólne dzieło D.Kwiatek, M.Ślósarczyk, P.Szmitke
powrót